Friday, August 15, 2008

Berubat Disuruh Agama


Petikan dari Buku 'Bestseller' Dr. Danial: Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden
Buku Ini Menjadi Finalis Anugerah Media Islam Nasional 2006 :


Walaupun kesemua perkara ditentukan oleh Allah, berikhtiar dengan pelbagai cara untuk merawat penyakit amat digalakkan oleh agama. Ia tidak bercanggah dengan konsep tawakal.

Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad: “Adakah aku tambat binatang dan aku bertawakal ataupun aku lepaskannya dan aku bertawakal?” Jawab Rasulullah: “Tambat dan bertawakal.” (Riwayat Tirmizi)

Justeru, seseorang yang menghidap sesuatu penyakit digalakkan untuk mencari ubatnya dan tidak hanya berserah kepada nasib dan takdir. Mengikut sebuah riwayat dari Usamah ibn Syuraik, beliau berkata: “Aku berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datanglah beberapa orang Arab Badwi dan mereka berkata: ‘Ya Rasulullah adakah kami diizinkan berubat?’ Rasulullah bersabda: ‘Wahai hamba-hamba Allah, berubatlah kerana sesungguhnya Allah tidak meletakkan sesuatu penyakit melainkan Allah meletakkan ubat untuknya kecuali satu sahaja!’ Mereka bertanya: ‘Apakah itu ya Rasulullah?’ Nabi Muhammad bersabda: ‘Penyakit tua’.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, An-Nasai dan Tirmizi.

Rasulullah juga turut berikhtiar sebagai contoh dengan berbekam, sedangkan Baginda merupakan manusia yang paling bertawakal kepada Allah. Selepas seseorang berikhtiar, hendaklah dia bertawakal dan berserah kepada Allah kerana Dialah sebenarnya yang menyembuhkan segala penyakit.

Sejarah menunjukkan ketika umat Islam membina hospital khas sebagai contoh di Damascus untuk merawat pesakit-pesakit kusta atau leprosy pada abad kelapan Masihi, dunia Eropah membunuh pesakit-pesakit mereka dengan membakar mereka secara rasmi. Hal ini disebutkan di dalam Islamic Perpectives in Medicine oleh Dr. Shahid Athar. Ini menunjukkan umat Islam terdahulu amat mementingkan ikhtiar dan tidak mudah menyerah kepada nasib dan keadaan.

Menjauhi Yang Haram Di Dalam Pengubatan

Secara dasarnya, ubat-ubatan yang mempunyai unsur-unsur haram tidak boleh digunakan untuk berubat, kecuali di saat kecemasan. Nabi Muhammad bersabda: “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit ubatnya. Maka berubatlah, tetapi janganlah kamu berubat dengan menggunakan benda yang haram.” (Riwayat Abu Daud)

Memastikan kehalalan sesuatu perkara sebelum mengambilnya hukumnya adalah wajib. Imam Sahl bin Abdullah berkata: “Kejayaan terletak pada tiga perkara, iaitu, mengambil makanan yang halal, menunaikan amalan yang fardu dan mengikut petunjuk Rasulullah di dalam hidup.”

Pengambilan benda yang haram akan memberi kesan kepada ibadah seseorang. Berhubung dengan ini Abdullah ibn Omar ra berkata: “Apabila kamu mengerjakan solat sehingga menjadi seperti busur panah yang melengkung, dan berpuasa sehingga menjadi kurus seperti anak panah, Allah tidak menerima amalan mu melainkan apabila kamu mempunyai sifat warak yang mendinding iaitu, menjauhi yang haram di dalam hidup.”

Sehubungan dengan ini, Islam mengharamkan arak dan tidak menganggapnya sebagai ubat. Nabi Muhammad bersabda: “Sesungguhnya arak bukanlah ubat, sebaliknya ia adalah penyakit.” (Riwayat Tirmizi-Hasan Sahih)

Cara Pengubatan Yang Selamat Perlu Diutamakan

Islam menyuruh umatnya menjauhi segala perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan, termasuk di dalam aspek pengubatan. Nabi Muhammad bersabda: “Tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan.” (Riwayat Malik, Al-Hakim, Baihaqi dan Ibnu Majah)

Berpandukan hadis ini, segala bentuk pengubatan yang boleh mendatangkan kemudaratan, sebagai contoh pemindahan organ dengan menggunakan organ binatang (xeno-transplantation), penggunaan ubat yang boleh membawa kepada kesan sampingan yang berbahaya serta pembedahan kecantikan yang berisiko tinggi, adalah dilarang.

Sehubungan dengan ini, di dalam sebuah hadis diriwayatkan: “Rasulullah melarang penggunaan ubat yang keji.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah)
Dalam Misykat Al-Masabih ‘ubat yang keji’ ditafsirkan sebagai ‘bahan yang mempunyai unsur yang tidak baik seperti najis, arak, kotoran, bahan-bahan yang tercemar dan seumpamanya,’ kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan.

Pencegahan Lebih Diutamakan Daripada Pengubatan

Dalam bidang perubatan, Islam mengutamakan ‘pencegahan daripada pengubatan’ kerana ia selari dengan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Salah satu kaedah fikah yang penting di dalam ilmu Islam ialah, “menghindari kerosakan perlu diutamakan daripada mengambil kemanfaatan”. Berpandukan kaedah ini, setiap perkara yang boleh menyebabkan kerosakan serta kemudaratan diharamkan oleh Islam sejak dari awal-awal lagi.

Sebagai contoh, zina boleh mendatangkan masalah kesihatan yang kronik justeru segala perbuatan yang boleh membawa kepada zina, seperti pergaulan bebas, khalwat di antara lelaki dan perempuan dan pendedahan aurat, diharamkan oleh agama.


Di dalam konteks yang lebih luas, Islam menyuruh umatnya berdisiplin di dalam hidup kerana ia mampu mencegah daripada pelbagai penyakit. Sebagai contoh, di dalam aspek pemakanan, Nabi Muhammad menggalakkan pemakanan makanan yang berkhasiat melalui sabda Baginda: “Sesiapa yang meminum madu di waktu pagi, tiga kali pada setiap bulan, dia tidak akan menghidap penyakit-penyakit berbahaya.” (Riwayat Ibn Majah)

Di samping itu berlebih-lebihan di dalam aspek makan minum perlu dijauhi kerana ia memberi kesan yang negatif kepada kesihatan. Baginda bersabda: “Tidak ada bekas yang lebih keji daripada perut anak Adam. Cukuplah bagi anak Adam dengan beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya, dan sekiranya dia terpaksa melakukannya juga maka satu pertiga untuk makanannya satu pertiga untuk minumannya dan satu pertiga untuk nafasnya.” (Riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibn Majah dan An-Nasai)

Kesihatan gigi juga perlu dijaga. Nabi Muhammad bersabda, “Jika tidak menyusahkan umat ku, aku ingin menyuruh mereka melambatkan solat isyak dan bersugi gigi setiap kali mereka hendak melakukan solat.” (Riwayat Muslim) Apabila sesuatu wabak menyerang kawasan tertentu, prosedur pencegahan perlu dilakukan agar ia tidak merebak ke kawasan lain.
Sebagai contoh, ketika khalifah Omar ibn Khattab ra merancang untuk ke kota Syam, beliau mendapat berita bahawa kota itu diserang oleh wabak taun. Selepas bermesyuarat dengan sahabat-sahabat beliau, mereka bersetuju untuk tidak ke sana sebagai langkah berjaga-jaga. (Riwayat Bukhari)

Antara formula umum yang digunakan oleh Nabi Muhammad di dalam aspek pencegahan seperti yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam At-Tib An-Nabawi ialah, “mengurus dan menjaga dengan baik di dalam aspek makan minum, pemakaian, kebersihan tempat tinggal, penjagaan udara dan persekitaran, penjagaan ketika tidur dan bangun, ketika bergerak dan duduk diam, mengurus perkahwinan, mengurus penggunaan masa lapang dan juga penggunaan masa ketika menyendiri dengan ibadah. Apabila kesemua ini dapat diseimbangkan dengan mengambil kira kekuatan badan, keadaan persekitaran, masa dan adat kebiasaan, ia sering kali dapat menghasilkan kesihatan dan kesejahteraan yang terbaik.”

Menggalakkan Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D)

Di dalam aspek duniawi, umat Islam digalakkan mengkaji dan menyelidik untuk memastikan cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Sebarang pendekatan yang digunakan boleh berubah-ubah mengikut peningkatan ilmu dan pengalaman manusia. Sehubungan dengan ini Nabi Muhammad bersabda: “Kamu lebih tahu urusan dunia kamu.” (Riwayat Muslim)

Hadis ini, apabila dikaitkan dengan bidang perubatan, mengizinkan para pengamal perubatan dan ahli sains Muslim mengkaji untuk memastikan prosedur dan ubat-ubatan yang lebih sesuai untuk digunakan. Di dalam proses itu, mereka boleh belajar dan manfaatkan kemahiran yang dimiliki oleh golongan bukan Islam terutamanya di dalam usaha untuk menguasai teknologi terkini. Rasulullah pernah mengizinkan golongan kafir dari tawanan-tawanan Badar mengajar anak-anak orang Islam menulis dan membaca sebelum membebaskan mereka.

As-Syeikh Said Hawa berkata di dalam Ufuk Risalah Taklim: “Allah menjadikan alam ini untuk kepentingan manusia, justeru, setiap ilmu yang dapat menghasilkan kepentingan ini dituntut oleh agama... Hasil daripada penelitian yang menyeluruh tentang syariat Islam yang dibuat oleh Imam Ibn Qaiyim, beliau akhirnya merumuskan, ‘di mana saja terdapat kemaslahatan, di situlah wujudnya syariat Islam....’

Islam memberikan kebebasan kepada akal manusia untuk berfikir di dalam perkara yang sepatutnya difikirkan. Islam juga memberikan kebebasan kepada seseorang Muslim untuk melakukan kajian ilmiah di dalam bidang yang amat luas."

Walau bagaimanapun, setiap penyelidikan hanya diiktiraf oleh Islam apabila ia tidak terbabas daripada dasar-dasar syariat, sebagai contoh, Islam tidak mengiktiraf sebarang kajian yang bertujuan untuk menghalalkan arak dan zina.

Sebenarnya, umat Islam amat kaya dengan penyelidikan dan kajian. Sejarah menunjukkan, Ar-Razi ketika diminta untuk menentukan tempat yang terbaik untuk pembinaan sebuah hospital di Baghdad, menggantung beberapa potong daging di beberapa tempat, dan kawasan yang terpilih akhirnya ialah kawasan yang dagingnya tidak rosak dan reput.

Pada abad keempat belas, ketika wabak hawar atau plague, menyerang Eropah dan orang-orang Barat menganggap itu bala Tuhan dan hanya berserah kepada takdir, Ibn Khatib dari Granada, mengeluarkan kajiannya berhubung dengan penyakit dan jangkitan untuk dimanfaatkan.

Ar-Razi merupakan orang pertama yang mengkaji dan menulis berhubung penyakit cacar atau smallpox, dan campak atau measles. Tulisannya berhubung kedua-dua penyakit ini begitu terperinci sehingga tidak ada tokok tambah dan pembetulan yang perlu dilakukan hingga ke hari ini. Beliau juga merupakan orang pertama yang menggunakan alkohol sebagai bahan antiseptik dan benang sutera untuk menjahit luka. Semua ini menunjukkan umat Islam terdahulu amat ke depan di dalam bidang penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan sains.

Blog Dr Danial Zainal Abidin boleh dilawati di: http://mindasuper.com/

No comments: